1. Objaśnienie funkcji zakładki TOOLS:

 • Flash From Soft - aktualizacja wewnętrznego oprogramowania interfejsu na podstawie wersji softutools.jpg
 • Flash From File - aktualizacja wewnętrznego oprogramowania interfejsu z pliku
 • Team Viewer - program do zdalnej pomocy online (udostępnienie pulpitu komputera naszemu pracownikowi)
 • Show Licence - podgląd posiadanych licencji
 • Set Licence - aktywacja nowo zakupionych licencji. Otrzymany kod aktywacyjny należy przekopiować i potwierdzić. Możliwe komunikaty:
  • ACK 00 prawidłowy kod
  • ACK 01 błędny kod
  • ACK 02 ważność wprowadzonego kodu dobiegła końca. Możliwe przyczyny:
   • Źle ustawiony wewnętrzny zegar interfejsu. Użyj klawisza Set Internal Clock
   • Kod uległ przeterminowaniu. Ze względów bezpieczeństwa ważność nowo wygenerowanego kodu wynosi dwa dni. W tym okresie za pomocą kodu możemy aktywować zakupioną licencję
 • Set Internal Clock - ustawienie wewnętrznego zegara interfejsu (wymagane połączenie z internetem)hash1.jpg 
 • License Hash - numer znajduje się w zakładce TOOLS/UHDS UTILITY/SHOW LICENCE/Licence Hash. Numer pozwala nam na identyfikację urządzenia oraz zawartych w nim informacji.
  • Save Licences to Files - zapisanie posiadanych licencji do pliku
  • Copy HASH to ClipBoard - kopiuje numer HASH do pamięci podręcznej komputera

2. Objaśnienia komunikatów podawanych przez program: • E002 Time Lock Contact Distributor - blokada czasowa interfejsu. W celu zdjęcia blokady proszę skontaktować się z dystrybutorem podając informację o numerze seryjnym interfejsu SN:xxxxxxx oraz numerem błędu.
 • E010: Clock Not Set- You must go: Tools-> Set Internal Clock - ustaw zegar systemowy (wymagane połączenie z internetem)
 • E020: RTC Failure - Contact Distributor - uszkodzony interfejs skontaktuj się z dystrybutorem
 • E040: Security OFF - You must go Tools-> Set Internal Clock -ustaw zegar systemowy (wymagane połączenie z internetem)
 • You must buy this function-contact seller Requuired License No... - brak aktywnego pozwolenia do użyci danej funkcji. W celu wykupienia licencji skontaktuj się ze sprzedawcą